Hirdessen most! Címlap kiemelést adunk ajándékba bármely kiemelés választása esetén!

Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő (Adokveszek.hu Kft. (Székhely: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3/2; Cégjegyzékszám: 08-09-032249; Adószám: 28771786-2-08) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

Az Adokveszek.hu Kft. a www.akkumulatorgyarallas.hu weboldalt (a továbbiakban weboldal) üzemelteti, jelen adatkezelési tájékozató ezen oldalakra korlátozódik.

Az Adokveszek.hu Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.akkumulatorgyarallas.hu/adatvedelem oldalon.

Az Adokveszek.hu Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az Adokveszek.hu Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Adokveszek.hu Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adokveszek.hu Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Adokveszek.hu Kft. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Adokveszek.hu Kft., 9330 Kapuvár, Szent István király u. 1. 3/2 vagy írjon a info@allasmunka.hu e-mail címre.

Adokveszek.hu Kft.
Székhely: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3/2
Levelezési cím: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3/2
Cégjegyzékszám: 08-09-032249
Adószám: 28771786-2-08
Közösségi adószám: HU28771786
Nyilvántartó: Győri Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 11737090-21455522 (OTP Bank)
Internet: www.akkumulatorgyarallas.hu
Email: info@allasmunka.hu


Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti - cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

A kezelt személyes adatok köre

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:
 • Email cím
 • Név
 • Telefonszám
 • Jelszó
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)
Regisztrációhoz szükséges adatok:
 • Email cím (kötelező)
 • Jelszó (kötelező)(titkosított formátumban tároljuk)
 • Név (kötelező)
 • Profil kép (opcionális)
 • Telefonszám (opcionális)
Regisztráció nélküli üzenetküldéshez szükséges adatok:
 • Email cím (kötelező)
 • Üzenet szövege (kötelező)


Ha a Felhasználó saját döntése alapján a Facebook/instagram/Google vagy más közösségi fiókját összeköti a Weboldal-fiókjával, akkor Adatkezelő a fentieken kívül kezelheti Felhasználó alábbi Személyes adatait: közösségi fiókban profil neve, URL-je, azonosítója, profilképe, e-mail címe.

Honlapon történő bejelentkezés:
Felhasználó a regisztráció, valamint annak sikeres aktiválást követően bejelentkezhet a weboldalon.
Az adatkezelés célja: a honlapra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatainak (szükség szerinti) módosítása, weboldalon történő vásárlás lehetővé tétele, valamint kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

A kezelt adatok köre és célja:

E-mail cím: azonosítás bejelentkezéshez
jelszó: azonosítás bejelentkezéshez
vagy
Facebook felhasználónév: azonosítás bejelentkezéshez
Facebook jelszó: azonosítás bejelentkezéshez
Facebook adatvédelmi szabályzata további tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.
vagy
Google fiók felhasználónév: azonosítás bejelentkezéshez
Google fiók belépési jelszó: azonosítás bejelentkezéshez
Google adatvédelmi szabályzata

Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és folyamatok:
A Felhasználó a honlap egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
A megadott adatok a honlapot kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, vagy más azonosítás sikeres, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni.
A Felhasználó, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

A Hirdető a regisztrációját bármikor indoklás nélkül törölheti. Regisztráció nékül a Hirdető a hirdetés feladásakor megadott email címről érkező kérelmével, a regisztrációval hirdető felhasznlákók, a Facebook fiókkal belépők és a Google fiókkal belépők a Beállítások > "Fiók megszüntetése" rész alatt kérvényezheti. Valamint a regisztráció során megadott vagy a belépés során használt e-mail címről küldött kérelemmel is kérhetik a regisztrációs fiók és személyes adataik törlését.
A felhasználói fiók végleges törlése 48 órán belül történik meg.

Adatkezelés időtartama:
 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Profiladatok tekintetében az érintett kérésére törlésig.
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:
 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

Az adattovábbítás címzettje:
OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Simplepay)
Rövidített név: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-43
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Postacím: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611
E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
Webhely: https://www.simplepay.hu
gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

Adattovábbítási nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy az Adokveszek.hu Kft. (Székhelye: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3. em. 2.) adatkezelő által az Akkumulátorgyárállás.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: E-mail Cím, Ország, Irányítószám, Megye, Város, Cím, Telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Szamlazz.hu)
Rövidített név: KBOSS.hu Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Telefon: +36-30-35-44-789
E-mail: info@szamlazz.hu
Webhely: https://www.szamlazz.hu
, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online számlázási szolgáltatás szolgáltatója.

Adattovábbítási nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy az Adokveszek.hu Kft. (Székhelye: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3. em. 2.) adatkezelő által az Akkumulátorgyárállás.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a KBOSS.hu Kft. (számlázz.hu), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail Cím, Ország, Irányítószám, Megye, Város, Cím, Telefonszám, Adószám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a számlázz.hu Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem

Stripe, Inc.
Rövidített név: Stripe, Inc..
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
Székhely: 185 Berry Street, Suite 550,
San Francisco, CA 94107
USA
E-mail: info@stripe.com
Webhely: https://www.stripe.com
, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

Adattovábbítási nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy az Adokveszek.hu Kft. (Székhelye: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3. em. 2.) adatkezelő által az Akkumulátorgyárállás.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Stripe, Inc., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: E-mail Cím, Ország, Irányítószám, Megye, Város, Cím, Telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy


Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Adokveszek.hu Kft. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása - Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása - adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata - adatkezelési szabályzat és ászf.
 • Yandex.Metrica- webanalitikai szolgáltatás (a továbbiakban: Yandex), amelyet a Yandex Oy Limited Company kínál, finnországi címmel, mégpedig: Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finnország, amely figyeli és jelenti a weboldal forgalmát. A Yandex.Metrica névtelen böngészőazonosítókat használ, amelyeket cookie-kban vagy hasonló technológiákban tárolnak. Az összegyűjtött adatok névtelenek és nem vezethetnek felhasználói azonosításhoz. Segítenek a Társaságnak weboldalának hatékonyságának javításában. Az információkat a Yandex szerverein tárolják az Európai Unió tagállamaiban vagy más országokban, amelyek aláírták az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást. A Yandex az adatokat az EU-ban hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, és adott esetben a szerződéses kikötések alapján dolgozza fel. A Yandex.Metricával kapcsolatos teljes információ és a személyes adatokkal kapcsolatos kérdések a www.yandex.com oldalán találhatók.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.


Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldalakon:

Facebook-on: https://www.facebook.com/allasmunkahu

Adatbiztonsági intézkledések

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendlkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő informatikai eszközei megfelelő jelszóvédelemmel vannak ellátva, illetőleg a „Kliensadatlapok” zárható szekrényben vannak tárolva, amely adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelő azon alkalmazottai férnek hozzá, akik erre munkaviszonyuk, vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyuk alapján fel lettek jogosítva, és az Adatkezelő, mint munkáltató felé megfelelő tartalmú titoktartási nyilatkozatot tettek.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az Adatkezelő és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Cookie-k (sütik) kezelése
Fogalmak
 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, www.Akkumulátorgyárállás.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Adokveszek.hu Kft. és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalaiJelen Adatvédele hatályba lépésének ideje: 2023. 02. 01.

Akkumulátorgyárállás.hu © 2024
Minden jog fenntartva.
Kezdőlap Hirdetésfeladás
Munkaadóknak
Belépés Álláskeresőknek Munkaadóknak Árak